20.9.08

വായിക്കുക.....വളരുക !!!!


ഇനി വളരാന്‍ എന്തായാലും സാധ്യതയില്ല .....ചിലപ്പോള്‍ വളയുമായിരിക്കും !!അല്ലെങ്കില്‍ ചിലപ്പോള്‍ വരളും!

4 comments:

ശ്രീലാല്‍ 21.9.08  

:) ഇച്ചിരി വല്യ ചിത്രം കാണാന്‍ ആശ

അശ്വതി233 21.9.08  

ശ്രീക്ക് കാണാന്‍ ഇത്തിരി ബല്യ പോട്ടം !!

ശ്രീലാല്‍ 21.9.08  

wow.. !! ഇതിലേതാണു പെയിന്റിംഗ് ..? ചിത്രമോ ചിത്രത്തിലെ ചിത്രമോ ?
ഗംഭീരം !!

കുട്ടിച്ചാത്തന്‍ 28.9.08  

ചാത്തനേറ്: രണ്ടിന്റേം അതിര്‍വര്‍മ്പുകള്‍ തിരിച്ചറിയാന്‍ പറ്റുന്നില്ല... കലക്കന്‍ പടം

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP