15.9.08

മഴ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കില്‍..

അടുത്ത വര്‍ഷം എനിക്കും ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടാമായിരുന്നു!!!!!
(മഴ വരാനായി തവളക്കല്യാണം നടത്തിയ പത്രവാര്‍ത്ത കണ്ട തവള അടുത്ത വര്‍ഷത്തെ ഊഴം തനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ .........)
കമ്പ്യൂട്ടര്‍ യുഗത്തില്‍ ജീവിക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ മന്ദബുദ്ധികളെ നോക്കി തവളകള്‍ പോലും ചിരിക്കുന്നുണ്ടാകും!!! .....ഹാ കഷ്ടം

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP