28.7.10

കാത്തിരിപ്പ്‌


വരുവാനില്ലാരുമെങ്ങോരുനാളുമീ വഴി-
ക്കറിയാം അതെന്നാലുമിന്നും
പ്രിയമുള്ളോരാളാരോ വരുവാനുണ്ടെന്നു ഞാന്‍
വെറുതേ മോഹിക്കുമല്ലോ
എന്നും വെറുതേ മോഹിക്കുമല്ലോ

19.7.10

ഒരു ശുദ്ധ മഴയത്തരം

15.7.10

മഴയില്‍ ...........


മരം പിടിച്ച കുട ഏറെ പഴയതായിരുന്നു!!

13.7.10

വെളിച്ചം തേടി...

ആകാശത്തിലേക്ക് തുറക്കുന്ന വാതിലിന്‍റെ താക്കോല്‍ ദ്വാരത്തില്‍.....
ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ..

5.7.10

മഴയല്ലേ.....ഒരു ചൂട് ചായ

4.7.10

പച്ചയായ ജീവിതം.

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP