9.9.08

കോട്ട കാക്കാന്‍ വിധിക്കപ്പെട്ടവന്‍

വെടിയുണ്ടകള്‍ പാഞ്ഞ വഴിയില്‍ കുടയും പിടിച്ച് ആകാശത്തേക്ക് മാത്രം വെടി പൊട്ടിക്കുന്നവന്‍ !!

1 comments:

ചെലക്കാണ്ട് പോടാ 15.3.09  

കോട്ടകളുടെ നാട്ടില്‍... ബേക്കലിന്‍റെ സൌന്ദര്യം

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP