1.11.11

വിശ്വാസം, അതല്ലേ എല്ലാം ....

25.10.11

വെളിച്ചത്തിന്റെ പേരാണ് അമ്മ!!


23.10.11

ആകാശക്കാഴ്ചകള്‍ .....

         കാണാനായി പോകുന്നവരും ,
              കണ്ടിട്ട്  കൊതി തീര്‍ന്നവരും !!  

18.10.11

ലൈറ്റ് & ലൈഫ്

9.10.11

കാത്തിരിപ്പ് .....

28.9.11

വൈറ്റ് ബാലന്‍സ് !!

25.9.11

ഒരു സാമ്പാര്‍ ഉണ്ടാക്കിയ കഥ

22.9.11

ട്യൂട്ടോറിയല്‍ കോളേജ്

21.9.11

കഥാപാത്രങ്ങള്‍

20.9.11

നന്ദി, വീണ്ടും വരിക...

18.9.11

തൂങ്ങും രാജു !!

2.9.11

അള്ളാ നാരായണാ .....!!


1.9.11

വരും, വരാതിരിക്കില്ല ഒരിക്കലെങ്കിലും .....

മഴ നനയാനിറങ്ങുന്ന ദൈവങ്ങളെയും കാത്ത്....

11.7.11

തെറ്റിയ വഴികള്‍

ഇതുവരെ എനിക്ക്  തെറ്റിയ വഴികളെല്ലാം നിന്നിലേക്കുള്ളതായിരുന്നു !!  

15.6.11

മഞ്ഞില്‍ വിരിഞ്ഞ പൂവ്

12.6.11

"666"

9.6.11

മകരമഞ്ഞ്

18.5.11

ആട് ജീവിതം

4.5.11

സ്വപ്നം കാണാനുള്ള എളുപ്പവഴി

27.4.11

ഒരു തമിള്‍ പുകൈ പടം

27.3.11

ഒറ്റപ്പെടുന്ന ദൈവങ്ങള്‍

16.2.11

നഷ്ടസ്വര്‍ഗ്ഗം .......

4.2.11

റോബര്‍ട്ടോ കാര്‍ലോസ് Vs പുള്ളിക്കരിങ്കാളി

26.1.11

മാറുന്ന ഡെഫനിഷനുകള്‍..........

9.1.11

പരിധിക്കകത്ത് ........

കലവറ

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP