1.2.10

ഒരാള്‍ മാത്രം !!

10 comments:

sUniL 1.2.10  

lovely manoj!

പുള്ളിപ്പുലി 1.2.10  

എന്താ കാർണ്ണോന്റെ പോസ് കലക്കി ആ പോസിന് കൊടുക്കണം സമ്മാനം

ശ്രീലാല്‍ 1.2.10  

where do you get such awesome backgrounds sir..?

Abdul Saleem(shameer-Karukamad) 1.2.10  

good picture,nice frame.

Jimmy 2.2.10  

Superb...

അഭി 2.2.10  

Good one

★ shine | കുട്ടേട്ടൻ 2.2.10  

Same question of Sreelal... looks like a movie set.

anyway, nice shot?

Kamal Kassim 2.2.10  

nice!

നൊമാദ് | ans 2.2.10  

good shot

syam 2.2.10  

nice one.

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP