17.11.08

മുകുന്ദാ മുകുന്ദാ.......


മയ്യഴിക്കാരനല്ല ഞാന്‍ ........''പച്ചക്കുതിര'' ഞാന്‍ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല!!
പക്ഷെ എല്ലാം അറിയുന്നു ഞാന്‍----ഒരു പാവം ദ്വാരകാ ജാതന്‍ !

3 comments:

ശ്രീലാല്‍ 20.11.08  

wow !!!

അനൂപ്‌ കോതനല്ലൂര്‍ 21.11.08  

കൃഷണാ ഗുരുവായൂരപ്പാ

lakshmy 21.11.08  

കൃഷ്ണാ..മുകുന്ദാ മുകുന്ദാ...

അന്തു ഭംഗിയാ ആ ചിത്രം

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP