2.9.11

അള്ളാ നാരായണാ .....!!


6 comments:

അശ്വതി233 2.9.11  

സ്വാമിയേ അക്ബര്‍ അള്ളാ....

yousufpa 2.9.11  

അഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട്..

അള്ളാ എന്നല്ല.അല്ലാഹ് എന്നാണ്‌.

ബഷീര്‍ പി.ബി.വെള്ളറക്കാട്‌ 3.9.11  

:)

അജ്ഞാതന്‍ 3.9.11  

good caption!and ofcourse good photo too!

അനില്‍@ബ്ലോഗ് // anil 3.9.11  

:)

shahu 6.9.11  

ഇതില്‍ ആരെ വിളിച്ചാലും വിളി കേട്ടാല്‍ മാതിയായിരുന്നു.....nice picture

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP