5.7.10

മഴയല്ലേ.....ഒരു ചൂട് ചായ

4 comments:

punyalan.net 6.7.10  
രചയിതാവ് ഈ അഭിപ്രായം നീക്കംചെയ്തു.
punyalan.net 6.7.10  

ishtamayi

അജ്ഞാതന്‍ 6.7.10  

Wholesome, graphic. Any typenik's wet dream.
"Ishtamayi"

A.FAISAL 7.7.10  

ഏതാ സ്ഥലം.? കൊള്ളാം.

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP