5.2.09

ബയ്യപ്പര്‍ത്തെ "ചായ്പ്പ്"


സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം മൂലം അനേകം പേര്‍‍ "പുറത്തായി",അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വന്‍കിട കമ്പനികളും ഇനിമുതല്‍ പുറത്തായവര്‍ക്ക് കിടക്കാനും വിശ്രമിക്കാനും വേണ്ടി അടുക്കളയോട് ചേര്‍ന്ന് ഒരു "ചായ്പ്പ്" കൂടി ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും !!
"തീണ്ടാരി ആയാല്‍പിന്നെ വീട്ടിലുള്ളവരുമായി സമ്പര്‍ക്കം പാടില്ലെന്ന് പഴയ നിയമം"
''കമ്പനിയില്‍ നിന്നു പുറത്താക്കിയാല്‍ ചെയറില്‍ പാടില്ലെന്ന് പുതിയ നിയമം"
*ബയ്യപ്പര്‍ത്തെ--പിന്നാമ്പുറത്തെ

2 comments:

മാറുന്ന മലയാളി 6.2.09  

കള്ളവാറ്റുണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം പോലുണ്ടല്ലോ കണ്ടിട്ട്..........:)

ശ്രീലാല്‍ 19.2.09  

തലക്കെട്ടിനൊരു സല്യൂട്ട് !! സല്യൂട്ടെന്ന് വച്ചാ നീണ്ട് നിവർന്ന് ഒരു ഒന്നൊന്നര സല്യൂട്ട്.

പിന്നെ ഈ മാന്ദ്യക്കാരെ അധികം തൊട്ട് കളിക്കണ്ടാട്ടാ... മാന്തിക്കളയും.. ;)

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP