2.11.10

കാഴ്ച്ച....

8 comments:

അശ്വതി233 2.11.10  

കൂടെ ഒരു ചെറിയ സൈഡ് ബിസിനസ്സും!!

haina 2.11.10  

നല്ല കാഴ്ച്ച

പകല്‍കിനാവന്‍ | daYdreaMer 2.11.10  

ഹ. !

ഭൂതത്താന്‍ 3.11.10  

കൊള്ളാം ...ആ തെയ്യം കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് എത്തിയിട്ട് ഫോട്ടോ കാച്ചികുടായിരുന്നോ.....

Jishad Cronic 3.11.10  

കൊള്ളാം ...

പ്രതി 3.11.10  

ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ?.. പുറത്താക്കിയതാണോ?

Jishnu vediyoor namboodirippad 9.11.10  

takarppan!

http://www.flickr.com/photos/jishnuvediyoor

ശ്രീലാല്‍ 10.11.10  

എന്തോ, പച്ച ഒരു പച്ച പിടിച്ചില്ല.. മാത്രമല്ല ഫ്രെയിമിംഗോ, പുറകിലെ കൌങ്ങോ എന്തോ ഒരു ഡിസ്റ്റ്രാക്റ്റിംഗ് ഫീലിംഗ്.
(എന്നെ കൂട്ടാണ്ട് പോയാല്‍ ഇങ്ങനെയിരിക്കും ഹി.ഹി )

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP